Over deze blog

Waarom deze blog?

Alles rondom ons wordt bepaald door twee belangrijke dingen: bebouwing en klimaat. Niet alleen het huis of gebouw waarin je woont, maar ook de weg waarop je wandelt of rijdt, de rioleringen, het elektriciteitsnet en noem maar op. De wereld rondom ons krijgt vorm door hoe hij opgebouwd is. Ook het klimaat heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. Je kleedt je aan voor het koude of juist bloedhete weer, je bent spaarzaam op water tijdens de droge zomers en maakt dankbaar gebruik van de verwarming of airconditioning op je werk.

Het klimaat, onze omgeving en de bebouwing zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Dit betekent ook dat de bouwsector een grote bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen waarop Europa inzet via de Green Deal en Fit for 55. De ambities zijn groot, maar noodzakelijk. Dat hebben we bij Embuild Vlaanderen ook begrepen, en daarom werken wij een groot deel van de tijd op projecten rond innovatie en duurzaamheid. Dat delen we graag met de buitenwereld. Voor de wisselwerking tussen bouw en klimaat zien we vier overkoepelende thema's, die we dan ook hanteren op de blog: duurzaamheid, circulariteit, innovatie en carrière.

Duurzaamheid is meer dan een buzzword. Meestal genoemd in de context van klimaat, maar duurzaamheid betekent ook bestendigheid, blijvendheid. In de bouwsector gaat het over het aanpassen aan de omgeving door meer groen en biodiversiteit te creëren, maar ook het energetisch renoveren van gebouwen om minder energie te verbruiken aan opwarmen en koelen, en het beschermen tegen wateroverlast en watertekorten via onder andere het groenblauwpeil.

Ook circulariteit is uiteraard belangrijk. We moeten materialen en hulpbronnen efficiënt en effectief gebruiken, zodat we minder primaire grondstoffen moeten ontginnen en inzetten. Vandaag is de bouwsector verantwoordelijk voor zo'n 40% van het afval in Vlaanderen, maar een groot deel hiervan kan opnieuw ingezet worden. Ook biobased materialen, die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien, en veranderingsgericht ontwerp komen aan bod. Alleen al de Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 mooie voorbeelden op, en er bestaat een tool om bouwteams te helpen bij hun circulaire ambities.

Zonder innovatie geen vooruitgang. Het is de innovatie die onze wereld en onze sector duurzamer en circulairder maakt. Een optimaler energiemanagement is bijvoorbeeld mogelijk dankzij AI. Wie trouwens een innovatief idee heeft over energie in de bebouwde omgeving, kan dit met onze hulp uitwerken. Denk ook aan 3D-printers waardoor we materiaalgebruik reduceren, en digital twins voor gebouwen waardoor we al voor het slopen precies weten wat we kunnen hergebruiken.

Alle helpende handen zijn welkom in de bouwsector, dat is bekend. Wie een job met positieve impact op het klimaat (en bij uitbreiding heel wat maatschappelijke uitdagingen rond het wonen, werken en leven van mensen) wil, zit hier op zijn plaats. Niet iedereen beseft dit, maar daar wil deze blog verandering in brengen. We zoeken niet alleen vakwerkers, maar ook meer en meer academische profielen om de nieuwe technologie te ontwikkelen en gebruiken. Ook dat willen we hier belichten.

Alles rondom ons wordt bepaald door bebouwing en klimaat. Om een betere, aangenamere en duurzamere wereld te creëren, moeten we investeren in alle vier de thema's. Op deze blog ontdekt u hoe Embuild Vlaanderen dit nu al doet. Volg de projecten en ontwikkelingen op de voet en laat u inspireren! 
- Marc Dillen, directeur van Embuild Vlaanderen