Innovation Paper 40 van Buildwise: waar gaat onze sector naartoe?

21-12-2023

Buildwise, het voormalige WTCB, heeft duidelijk zin in verandering. Als onderzoeks- en innovatiecentrum is Buildwise goed geplaatst om zich allerhande vragen te stellen omtrent de bouw- en renovatiesector, ook de meest fundamentele. De grote economische, geopolitieke en ecologische kwesties die onze wereld op zijn grondvesten doen daveren en de snelheid waarmee de nieuwe technologieën zich aandienen, zijn allemaal redenen om de horizon te blijven afspeuren. Dit is dan ook wat het Visiecomité van Buildwise gedaan heeft in een rapport van een honderdtal pagina's dat recentelijk gepubliceerd werd.

Het Visiecomité van Buildwise, dat opgericht werd in 2019, tracht in zijn eindrapport om een middellange- en langetermijnperspectief te schetsen voor de ontwikkelingen binnen de Belgische bouwsector. Het doel is om een betere strategische visie voor onze toekomst te definiëren. Deze analyse, die uitgevoerd werd in samenwerking met KPNG, bestond erin om de uitdagingen en opportuniteiten voor de sector in kaart te brengen, rekening houdend met de waarschijnlijke politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische evoluties (PESTEL). De vijftien Technische Comités van Buildwise zullen hun werk voortaan baseren op de bevindingen van deze studie, zodanig dat ze ook in onze dagelijkse praktijk terug te vinden zijn... 

Tien megatrends

Op basis van de bevindingen uit de PESTEL-analyse kon Buildwise de volgende tien belangrijkste trends identificeren:

  1. De bouwsector strijdt mee in de 'war for talent' om het tekort aan competent personeel te ondervangen.
  2. Digitalisering vormt meer dan ooit een belangrijke hefboom om efficiënter, sneller en klantvriendelijker te werken.
  3. Doorgedreven industrialisatie in de bouwsector maakt bouwen betaalbaarder met verhoogde kwaliteit.
  4. Er is nood aan intensievere samenwerking doorheen de waardeketen met 'bouwteams' als antwoord op het complexe bouwproces.
  5. Klimaatbewustwording, uitdagende doelstellingen en extreme weersomstandigheden zullen de focus op duurzaamheid verhogen.

6.     Demografische evoluties dwingen de bouwsector om na te denken over alternatieve woonvormen voor de toekomst.

7.     Het juridische (wettelijke) kader binnen de bouwsector zal nog aan belang en complexiteit gaan winnen.

8.     De verhoogde verwachtingen van klanten doen de bouwsector van koers wijzigen in de richting van meer klantgericht handelen.

9.     'Business as usual' in de bouwsector is verleden tijd geworden: een gehele evaluatie van het businessmodel dringt zich op.

10.     Een doorbraak in de logistieke bouwketen is meer dan ooit nodig om een hogere efficiëntie en meer zekerheid te bieden. 

En dan?

Het eindrapport gaat verder met een analyse van vier use cases voor deze tien trends en met een analyse van hun impact op de Belgische bouwsector. Deze analyse is soms kwantitatief, soms kwalitatief en soms de twee tegelijkertijd. Het rapport van het Visiecomité gaat ten slotte dieper in op de algemene impact, de opportuniteiten en de risico's voor de Belgische bouwsector: de transitie in de richting van een procesgedreven bouw, de ontwikkeling van nieuwe markten, de evoluties en verschuivingen in de waardeketen, ecosysteemdenken en co-creatie en het stimuleren van langetermijndenken.

Kortom, een studie met heel veel diepgang.

Je kan de Innovation Paper hier downloaden.

Dit artikel verscheen eerder al in Embuild Magazine.