Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 circulaire bouwprojecten op

14-04-2023

160 circulaire bouwprojecten, dat is het resultaat van 4 jaar Green Deal Circulair Bouwen en de inzet van 360 organisaties die gaan voor circulair (ver)bouwen in Vlaanderen. Dit werd dan ook gevierd op het slotevenement in Mechelen. Een mooi eindpunt van de Green Deal Circulair Bouwen, maar zeker niet van de motivatie om verder aan de weg naar een duurzame bouwsector te timmeren.

Meer dan de helft van de projecten in de Green Deal Circulair Bouwen richtten zich op gebouwniveau en dat vanuit de verschillende fases van het bouwproces. Niet alleen slopen en hergebruik, maar ook nieuwe businessmodellen, juridische en financiële hefbomen werden onderzocht. Tijdens leermomenten, samenkomsten en workshops werden kennis en ervaring verder uitgebouwd en vervolgens omgezet in pilootprojecten.

De deelnemers vormden een gevarieerde groep die bestond uit architecten, aannemers, producenten van bouwmaterialen, lokale en gewestelijke overheden, kennisinstellingen, … Dit project bracht hen allemaal samen in een lerend netwerk, waarbij ze werkten op verschillende thema's van circulair bouwen: het herdenken van het bouwproces, met oog voor meer transparantie en samenwerking en de economische meerwaarde van circulariteit, maar ook het tweede leven van materialen uit de sloop en modulaire en aanpasbare gebouwen.

Waarom is circulariteit zo belangrijk?

Zo'n 30-40% van het afval in Vlaanderen komt uit de bouw. Maar meer dan 90% van het bouw- en sloopafval krijgt vandaag al een tweede leven. Dat is beter dan een groot deel van Europa. Vaak worden deze materialen gebruikt in laagwaardige toepassingen, en is er dus een grote nood aan hoogwaardige recyclage en meer hergebruik van materialen. Daarnaast moet ook de milieu-impact van ons materialengebruik naar omlaag. Het ultieme doel is om van Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te maken, waarin materiaalkringlopen gesloten worden.

De bouwsector speelt hier dan ook een belangrijke rol in. Hoewel de Green Deal Circulair Bouwen is afgelopen, betekent dit zeker niet het einde van de inspanningen rond circulariteit. Embuild Vlaanderen en de OVAM zetten hun schouders onder de Werkagenda Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair die de transitie naar een Vlaamse circulaire bouwsector verder moet versnellen. En vorig jaar nog keurde de Vlaamse regering het beleidsprogramma "Op weg naar circulair bouwen 2022-2030" goed. Met dit programma wil Vlaanderen tegen 2030 onder meer >95% van de steenachtige fractie van het bouw- en sloopafval recycleren en 50% hoogwaardig recycleren in betongranulaten of nieuwe bouwstenen en >70% van de niet-steenachtige fractie (kunststoffen, glas, elektronica, …) recycleren. Daarnaast wil Vlaanderen tegen 2030 25% van de bouwwerken ontwerpen en (ver)bouwen volgens de principes van circulair bouwen.

Dit wordt dus zeker niet de laatste blogpost over circulair bouwen!

Hier kan je het volledige verslag van het slotevenement lezen.


Het welgekende Shopping Wijnegem was aan een nieuw dak toe, iets wat Zoontjens op duurzame wijze aanpakte. Een goed circulair voorbeeld dus! Dit dak was aan vernieuwing toe na 25 jaar intensief gebruik en belasting door steeds zwaardere auto's. Shopping Wijnegem wilde een nieuw parkeerdak met een hogere isolatiewaarde. Gelukkig moest niet alles vernieuwd worden. Een groot deel van de tegels was nog in goede staat, dus die werden terug ingezet. Tegels die niet meer op het dak gebruikt konden worden, kregen een nieuw leven als loop- of rijpaden op de akkers van een sedumkwekerij. De isolatie werd gereinigd en op elkaar geplaatst, zodat er minder nieuwe isolatie gekocht moest worden. Hier lees je meer over de circulaire renovatie.