De bouwsector in de schijnwerper op Climate Tech Forum

06-07-2023

Op 21 juni vond het Climate Tech Forum plaats in Brussel. Met hoog bezoek, want zowel het koningspaar van België als van Nederland was erbij. Embuild Vlaanderen en Tracimat schoven mee aan bij het panelgesprek.

Het Climate Tech Forum wil Nederland en Vlaanderen verbinden over onderwerpen als de ecologische voetafdruk van de bouw, het belang van innovatie, standaardisatie, industrialisatie en digitalisering. Technologie en wetenschap spelen een belangrijke rol in onze toekomst, en zijn op die manier ook een middel om de klimaatdoelstellingen te halen. De bouwsector kwam uitvoerig ter sprake tijdens de drie breakoutsessies, waarin gepraat werd over verduurzaming in de bouw, toekomstige materialen en de rol van digitalisering.

Een voorbeeld voor circulariteit

Vlaanderen en Nederland hebben al grote stappen gemaakt op vlak van circulariteit en zijn beide koploper in Europa, dat werd duidelijk tijdens deze dag. Meer nog, bepaalde projecten en initiatieven vormen een voorbeeld voor andere regio's en landen die willen inzetten op hergebruik en recyclage. Denk maar aan Tracimat, een vzw voor sloopbeheer. Deze organisatie is uniek in haar doel om sloopafval zodanig te beheren dat er zo veel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd kan worden. Tracimat volgt het hele proces op: eerst de identificatie van de materialen, dan de opvolging van de materialenstromen die vrijkomen bij de sloop van op de werf tot bij de verwerker. Door dit proces nauw op te volgen, worden gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest, uit de materialenketen gehaald. Deze expertise mogen we als Vlaanderen met trots uitdragen, zeker als we hiermee andere organisaties kunnen inspireren.

Technologie als middel voor een klimaatneutrale toekomst

Circulariteit is, net als technologie en innovatie, geen doel op zich. De meeste mensen zijn bekend met de klimaatdoelstellingen: tegen 2050 moet Vlaanderen klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen maar als we inzetten op onder andere hergebruik en recyclage van materialen, want het steeds opnieuw aanmaken hiervan leidt natuurlijk tot steeds nieuwe uitstoot. Maar, zo benadrukt Embuild Vlaanderen, dit mag niet ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid. We mogen ons niet blind staren op circulaire ambities en moeten het juist slim aanpakken door onze projecten op lange termijn te zien. Een brug die volledig bestaat uit hergebruikte of gerecycleerde materialen lijkt een schoolvoorbeeld van duurzaamheid, maar is minder duurzaam als die een kortere levensduur heeft.

Ook digitalisering is geen doel op zich, maar helpt ons bij het verbeteren van het bouwproces. Om slimme en klimaatneutrale gebouwen te zetten, moeten we inzetten op tools zoals BIM, het beschikbaar maken en uitwisselen van data in materiaal- en gebouwenpaspoorten, artificiële intelligentie, … met aandacht voor de toepassing door alle bedrijven. Zowel grote als kleine bedrijven moeten met deze nieuwe instrumenten en technologieën aan de slag.

Nood aan samenwerking en standaardisering

Goede voorbeelden zien we dus al volop, maar er is nog veel ruimte voor kennisuitwisseling en samenwerking. Dit was een terugkerend gespreksonderwerp tijdens de hele dag. Standaardisering is noodzakelijk én moet ambitieus genoeg zijn. Het harmoniseren van de huidige bouwnormering en certificering geeft ons de kans om over de grenzen heen samen te werken, maar hiervoor moeten we duidelijkheid scheppen: welke materialen kunnen we hergebruiken, hoe gaan we ze inzetten, welke kwaliteitseisen worden gesteld enzoverder. Het sluiten van de internationale bouwcyclus maakt dat we onze krachten beter kunnen bundelen.

Reden te meer om op dagen als het Climate Tech Forum het gesprek aan te gaan dus!