In de bouw heb je directe impact op een beter klimaat

27-03-2023

Onlangs heeft het VN-klimaatpanel in een rapport de laatste stand van zaken gegeven. Daaruit blijkt dat er vandaag al heel wat kennis en middelen zijn om in te grijpen, zoals hernieuwbare energie en het loslaten van fossiele brandstoffen. Maar de transitie dient wereldwijd een versnelling hoger te schakelen. Eerder onderlijnde ook Bill Gates in zijn boek 'Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden' dat energie-innovaties en schone technologie drijvende krachten zijn om de klimaatverandering aan te pakken. Volgens hem volstaan enkel gedragsveranderingen niet en dient er vooral op de brede uitrol van technologie ingezet te worden. Dichter bij huis wijst de topman van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, op het belang van elektrificatie van onze samenleving op basis van hernieuwbare energie ('Geld vinden is het probleem niet' NBB-gouverneur Pierre Wunsch over de klimaatuitdaging', Trends). Om met de laatste technologieën grote impact te hebben op de klimaatuitdaging en de gevolgen ervan terug te dringen roept Embuild Vlaanderen studenten en jonge professionals op een job in de bouw te ambiëren. Meer dan ooit zijn de bouwmedewerkers de problem solvers van dienst om de nodige transities te realiseren. 

Onlangs heeft Vlaanderen de klimaatambities verder opgekrikt. Daarmee leggen we de lat hoger dan de Europese Unie. Binnen minder dan twee jaar kan je hier enkel nog fossielvrije gebouwen ontwikkelen. Zowel bij nieuwe als bij te renoveren gebouwen, is hernieuwbare energie zoals pv-panelen verplicht. Ook dienen nieuwe eigenaars van bestaande gebouwen over te gaan tot een energierenovatie. De bouw is een belangrijke driver in de klimaatuitdaging. Wanneer we ten volle inzetten op de Europese green deal worden niet alleen onze huizen energiezuiniger, maar krijgen we ook een forse stijging in hernieuwbare energietoepassingen en creëren we heel wat nieuwe jobs in de bouw. Maar ook het efficiënt (her)gebruik van materialen en de focus op circulair bouwen tout court, zijn essentiële onderdelen van de uitdagingen waar we de volgende decennia als maatschappij een kentering willen verwezenlijken Daarnaast willen we onze binnensteden vergroenen en een modal shift verwezenlijken in onze globale waterhuishouding. Ook worden er heel wat middelen vrij gemaakt om de mobiliteit te verduurzamen met laadpalen, uitgebreide fietsinfrastructuur, meer vrachtvervoer over water enz. En telkens met duizenden medewerkers binnen de bouwsector als problem solvers van dienst.

"De bouw is uitgegroeid tot een heel diverse sector. Naast een flinke dosis high tech haakt de sector in op tal van maatschappelijke aspecten. Vooral hernieuwbare energietechnieken, slimme gebouwen en de klimaatuitdaging vormen de hoofdtoon in de dagelijkse werkzaamheden van de bouw. Embuild Vlaanderen doet daarom een warme oproep aan alle jongeren en professionals met ervaring om met hun vaardigheden en expertise een job in de bouw na te streven en samen te werken aan innovatieve toepassingen om onze regio en het leefmilieu op de rails te krijgen", zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen. 

Duurzame jobs in een duurzame sector

Embuild Vlaanderen zet sterk in op zijn campagne #WERFZE om de troeven van de bouw onder aandacht te brengen. Zo vestigt zij de aandacht op het grote maatschappelijke belang van de sector voor o.a. klimaat, digitalisering en de circulaire economie. Het gaat daarbij zowel om de traditionele beroepen in de bouw, die broodnodig zijn, maar we schuiven ook profielen en start-ups naar voren die nog te weinig bekend zijn bij het grote publiek. En die in de slipstream zitten van evoluties in de bouw zoals hightech en duurzaamheid. Beide zijn onlosmakelijk verbonden aangezien heel wat digitale toepassingen circulair bouwen en optimaal materialengebruik helpen realiseren. Denk maar aan BIM-professionals die digitaal en volledig in 3D het bouwproject voorbereiden, installateurs voor smart buildings, specialisten in 3D-betonprinten, metselrobot-operatoren, innovatiecoördinatoren, dronepiloten enz.

En vooral klimaat en energie zijn niet meer weg te denken bij jobs in de bouw. Technici van studiebureaus, werfleiders, calculatoren en tekenaars zijn cruciaal voor de realisatie van energiezuinige gebouwen omwille van hun rol bij de voorbereiding en bij de uitvoering van projecten Zij moeten de projecten zo detailleren en tegelijk op de uitvoering toezien dat de energievereisten en de steeds vaker gecontroleerde luchtdichtheid effectief worden bereikt. Zo moeten metselaars nu meer dan ooit oog hebben voor de isolatie in de bouwschil. Bij diverse schrijnwerkberoepen moet er aandacht zijn voor de luchtdichtheid van raam- en deuropeningen. Dakdekkers moeten rekening houden met de isolatie van de daken. Binnen de installatiesector heeft de bouw adviseurs en technici nodig die gespecialiseerd zijn in de laatste nieuwe technologieën en toestellen om je woning zo energieneutraal en future ready te maken. Zij kunnen de klanten adviseren over de verschillende hernieuwbare energietechnieken, deze plaatsen en onderhouden.

Ten slotte, een bouwproject gaat steeds vaker gepaard met klimaatadaptieve ingrepen zoals hergebruik en infiltratie van regenwater, het gebruik van doorlaatbare materialen, de aanleg van groendaken en -gevels, daktuinen enz. Aannemers tellen dan ook steeds meer groenwerkers in hun rangen en zij wenden steeds meer natuurtechnische materialen aan. Ook focussen milieutechnologen en ingenieurs op duurzaamheid en spaarzaam watergebruik. Het duurzaam omgaan met biodiversiteit, streven naar natuur- en waterbehoud creëren jobs zoals landschapsarchitecten, geothermisten, hydro-ingenieurs, aansluiters van waterleidingen, rioleringen en warmtenetten.

www.werfze.be